Слънчеви инсталации
  • При постоянно растящите цени на енергоносителите, слънчевите инсталации за топла вода и за отопление са особено актуални и необходими. Слънцето ежедневно излъчва големи количества енергия към Земята. Този безвреден за околната среда и безплатен енергиен източник може да се използва за отоплителни цели.
  • Може да се използва за затопляне на водата в плувни басейни.
  • Възвращаемост на инвестициите към днешните цени на енергоносителите
    5 – 6 години.


  • За повече информация: malenko.marinov@mashoeood.com или се обадете на телефон: +359 888 207331