Машо ЕООД
изгражда вътрешни ОиВ и ВиК инсталации в жилищни, административни, стопански сгради и сгради със смесени функции.
Също така изграждаме слънчеви инсталации за топла вода.
Изграждаме ремонтираме и реконструираме котелни стопанства с котли на електрически ток,нафта, газ и твърдо гориво.
Извършваме и сервизна дейност.



Инсталации

  • при изграждане на инсталациите използуваме висококачествени и сертифицирани материали, предварително съгласувани с инвеститора.
  • можем да работим със стоманени, медни, полиетиленови, полипропиленови и ПВЦ тръби.
  • имаме добър опит в изграждане на подово водно отопление.
  • гаранция за инсталациите - 3 години.


Сервизна дейност котелни и нафтови стопанства:

  • пуск и настройка на изградените инсталации и котелни стопанства.
  • сервиз и поддържане на изградените инсталации и котелни стопанства.


За повече информация: malenko.marinov@mashoeood.com или се обадете на телефон: +359 888 207331