Машо ЕООД произвежда електрически котли с електронно управление от 6 до 60 kW, изпитани и сертифицирани в оторизирана лаборатория.
Машо ЕООД изгражда:
  • вътрешни отоплителни инсталации съответно с медни , полиетиленови или черни газови тръби
  • вътрешни В и К инсталации
  • монтира и извършва пусково-наладъчни работи на нафтови, газови, електрически и котли с твърдо гориво
  • монтира и извършва пусково-наладъчни работи на слънчеви системи за топла вода
  • извършва ремонт на котелни стопанства